گروه بازرگانی آراد | حمل و ترخیص کالا | صادرات و واردات | بازاریابی و فروش بین المللی

بازاریابی و فروش بین المللی
بازاریابی خارجی یک روش در بازاریابی است که مبنای فروش آن و تمرکز آن به خارج از مرز ها معطوف است در این مطلب به بررسی نکات مهم و هم چنین روش استفاده از این روش را به طور کامل بررسی میکنیم .بازاریابی خارجی توسط یک شرکت در خارج از مرزهای جغرافیایی انجام می شود و از نظر معنا و مفهوم در برابر بازاریابی داخلی قرار دارد. در حقیقت بازاریابی در داخل و در سطح بین المللی یکسان می باشد، اما با این حال نمی توان گفت مدیر بازاریابی در داخل و خارج از کشور کار یکسانی را انجام می دهدجنبه جالب توجه بازاریابی خارج از کشور آن است که بازاری که برای یک شرکت خارجی است برای شرکت دیگر داخلی است. ترکیه برای شرکت های ایرانی که قبلاً در آنجا فعالیتی نداشته اند یک بازار خارجی محسوب می شود، اما برای شرکت های ترک یک بازار محلی است. با گذشت زمان شرکت ایرانی که در ترکیه به فعالیت بازرگانی مشغول است ممکن است آنجا را همانند بازار داخلی مورد توجه را قرار دهد. وقتی این اتفاق می افتد که شعبه خارج از کشور در ساختار عملیاتی شرکت کاملاً یکپارچه شده باشد. بنابراین شرکت دیدگاه دوگانه خود را در مورد مفهوم بازار خارج و داخل تغییر می دهد و همه آنها را مانند یکدیگر مورد توجه قرار می دهد. برای چنین شرکتی، بازارهایی را که هنوز در آنجا فعالیتی نکرده بازار خارجی محسوب می شود.
 
بازاریابی خارجی در حقیقت مترادف با اجرای دقیق فرآیند تدوین شده در قالب یک استراتژی بازاریابی با هدف کسب موفقیت در بازارهای بین‌المللی است.
 
پنج گام کلی در حوزه بازاریابی خارجی
 
  • گام نخست: شناسایی بازار هدف
  • گام دوم: تدوین استراتژی‌های بازاریابی خارجی
  • گام سوم: آماده‌سازی ابزارهای ارتباطات بازاریابی
  • گام چهارم: ترویج
  • گام پنجم: ایجاد درخواست  
این مراحل پنج گانه با یکدیگر مرتبط بوده و در صورتی منجر به نتیجه مطلوب می‌شود که هر یک به درستی انجام گیرد.بازاریابی خارجی فرآیندی پیوسته و دائمی است که با در نظر گرفتن الزامات زمانی و شرایط کلی حاکم بر بازار و اقتصاد در عرصه بین‌المللی می‌توان مراحل گوناگون آن را مورد بازنگری قرار داد. 
 
روش های گوناگون برای دستیابی به مشتریان مختلف در کشور های دیگر وجود دارد که به برخی از آنها در ادامه اشاره خواهیم نمود:
 
.1 بازاریابی دیجیتال (ﺳﺎﯾﺖ - صفحه های زرد - ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دیجیتال )
 
.2 رایزنان تجاری معرفی شده از طریق سفارتخانه ها
 
.3 مکاتبه مستقیم با دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت )
 
.4 اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺷﻮرﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك
 
.5 اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ
 
.6 ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي
 
.7 ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﯿﺄت ﻫﺎي اﻋﺰاﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﮐﺸﻮر
 
.8 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 
.9 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
 
گروه بازرگانی بین المللی آراد کلیه امور بازاریابی بین المللی محصولات شما را در کشور های مختلف دنیا و با جدید ترین متدهای بازاریابی بین المللی انجام خواهد داد .در کلیه امور بازرگانی بین المللی همراه شما خواهیم بود.
سایر خدمات گروه بازرگانی آراد
چرا گروه بازرگانی آراد؟
20
بیش از 20 سال تجربه خدمات بازرگانی
250
دارای بیش از 250 کارشناس فعال
20
خدمات بازرگانی در بیش از 20 کشور
24
ارائه خدمات 24 ساعته

تماس از طریق واتساپ